KATEGORIE
Doporučujeme
Detailní obrázek
Katalogové číslo:
Naše cena bez DPH:
30,25 Kč
Naše cena vč. DPH:
36,60 Kč
Dostupnost:
SKLADEM >100
ks   
DO KOŠÍKUPráskající prskavky, délka 40cm, délka prskací hmoty 26cm, průměr prskací hmoty 3,7mm, 10ks

 

Použití 15+

 

Balení 10bal

 

Délka efektu: 95 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.
Související položky

Doporučujeme
Prskavky 70cm 5ks
Klasické prskavky
50,70 Kč
  (41,90 Kč bez DPH)
SKLADEM >100
DO KOŠÍKU
Doporučujeme
Prskavky 40cm 10ks
Klasické prskavky
30,13 Kč
  (24,90 Kč bez DPH)
SKLADEM >5000
DO KOŠÍKU
Doporučujeme
Prskavky 28cm 10ks
Klasické prskavky
15,85 Kč
  (13,10 Kč bez DPH)
SKLADEM >100
DO KOŠÍKU