KATEGORIE
Doporučujeme
Detailní obrázek
Katalogové číslo:
Naše cena bez DPH:
4,90 Kč
Naše cena vč. DPH:
5,93 Kč
Dostupnost:
SKLADEM >1000
ks   
DO KOŠÍKUPrskavky, délka 16cm, délka prskací hmoty 8,5cm, průměr prskací hmoty 2,5mm, 10ks.

 

Použití 15+

 

Balení 15bal

 

Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G

""

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.
Související položky

Doporučujeme
Prskavky 28cm 10ks
Klasické prskavky
15,85 Kč
  (13,10 Kč bez DPH)
SKLADEM >100
DO KOŠÍKU
Doporučujeme
Prskavky 70cm 5ks
Klasické prskavky
50,70 Kč
  (41,90 Kč bez DPH)
SKLADEM >100
DO KOŠÍKU
Doporučujeme
Prskavky 40cm 10ks
Klasické prskavky
30,13 Kč
  (24,90 Kč bez DPH)
SKLADEM >5000
DO KOŠÍKU
Doporučujeme
Prskavky 40cm práskající 10ks
Páskající prskavky
36,60 Kč
  (30,25 Kč bez DPH)
SKLADEM >100
DO KOŠÍKU